Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

ARHITEKTONSKI BIRO

LAKO STUDIO

ARHITEKTURA JE STALNO SUOČAVANJE SA MATERIJALIZACIJOM IDEJE

Projekat: Kontur park

Izrada koncepta idejnog rešenja

LAKO STUDIO

Kombinujemo arhitekturu, dizajn enterijera i urbani dizajn da bismo stvorili mesta i prostore koji poboljšavaju živote ljudi.